Polityka prywatności

Informacje szczegółowe o Administratorze danych osobowych
i przetwarzaniu danych osobowych

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych

CHEMNOVATIC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa
w Lublinie, ul. Dobrzańskiego 3/BS002, KRS 0000708997.

Można się z nami skontaktować:

 • pod numerem telefonu: +48 81 475 44 42,
 • poprzez wiadomość e-mail: office@chemnovatic.com.

 

 1. Cele przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane w jednym lub kilku z poniższych celów,
w zależności od zakresu wyrażonej zgody:

 • zawarcia i realizacji umowy oraz zamówienia, dostawy,
 • przedstawienia oferty oraz prowadzenia negocjacji przed zawarciem umowy, złożeniem zamówienia,
 • przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczna lub telefoniczną,
 • marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług (w celu realizowania działań marketingowych Administrator wykorzystuje profilowanie),
 • subskrypcji do newsletteru,
 • realizacji usługi reklamacyjnej/ gwarancyjnej,
 • uczestnictwa w promocjach, programach lojalnościowych, konkursach,
 • wykonania ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych, ustawy o rachunkowości i ordynacji podatkowej,
 • obrony przed roszczeniami oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń,
 • realizacji prawnie uzasadnionego interesu, w tym w celu planowania biznesowego,
 • przeprowadzenia procesu rekrutacji.

 

Pani/ Pana dane osobowe przetwarzamy zgodnie z prawem, tzn. na podstawie:

 • 6 ust. 1 lit. a, lit. b, lit. c i lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
  27 kwietnia 2016 r.,
 • Pani/ Pana zgody na przetwarzanie danych wyrażonych przy rejestracji,
 • zgody na przetwarzanie danych przekazanych nam w CV i liście motywacyjnym,
 • uzasadnionego interesu CHEMNOVATIC Sp. z o.o. Sp. k., którym jest realizacja procesu handlowego i marketingowego w ramach prowadzonej działalności oraz planowania biznesowego.

 

 1. Okres przechowywania danych osobowych

Pani/ Pana dane osobowe będą przez nas przechowywane do momentu ustania celu przetwarzania, w tym uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora, tj. zakończenia procesu realizacji umowy, zamówienia,  zakończenia planowania biznesowego, zakończenia realizacji usług reklamacyjnych/ gwarancyjnych lub do momentu odwołania zgody lub żądania usunięcia z subskrypcji newsletteru, jednak zgodnie z okresem wynikającym z przepisów prawa. Po tym czasie Pani/ Pana dane zostaną trwale usunięte.

 

 1. Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Pani/ Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące przy realizacji celów przetwarzania, z którymi zawarte zostały przez Administratora umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych lub zewnętrzni dostawcy usług (np. przewoźnicy, spedytorzy, podmioty dostarczające oprogramowanie niezbędne do realizacji działań marketingowych i sprzedażowych) oraz podmioty będące partnerami konkursu, programu lojalnościowego itp.

 

 1. Pani/ Pana prawa związane z przetwarzaniem przez CHEMNOVATIC Sp. z o.o. Sp. k. danych osobowych

Posiada Pani/Pan prawo do żądania:

 • dostępu do danych osobowych,
 • sprostowania danych osobowych,
 • usunięcia danych osobowych,
 • ograniczenia przetwarzania,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • przenoszenia danych,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie.

W każdym momencie może Pani/ Pan skorzystać z wyżej wymienionych praw
i skontaktować się z nami w wszelkich sprawach dotyczących Pani/ Pana danych osobowych poprzez kontakt z naszym Inspektorem Ochrony Danych, w jeden z poniżej wymienionych sposobów:

 • poprzez wiadomość e-mail: ado@chemnovatic.com,
 • listownie pod adresem: CHEMNOVATIC Sp. z o.o. Sp. k.
 1. Dobrzańskiego 3/BS002, 20-262 Lublin

Ponadto ma Pani/ Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, który zajmuje się ochroną danych osobowych, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 1. Obowiązek podania danych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy, niemożliwością uczestnictwa w Promocji, Programie lojalnościowym, Konkursie, subskrypcji newsletteru, uczestnictwa w konkursach, uczestnictwa w programach lojalnościowych,  otrzymywania ofert marketingowych, udziału w ankietach, uczestnictwa w prowadzonych procesach rekrutacji.

 

 1. Brak zgody na przetwarzanie danych

Jeśli nie wyraża Pani/ Pan zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Chemnovatic Sp. z o.o. Sp. k. proszę o przesłanie wiadomości o treści „NIE” na adres: ado@chemnovatic.com.